Beth yw nodweddion a manteision cwpanau llestri asgwrn?

Nodweddion mwg tsieni asgwrn

1. Mae ymddangosiad llestri asgwrn yn brydferth: mae'r porslen yn dyner ac yn dryloyw, mae'r siâp yn brydferth a cain, mae'r wyneb lliw yn llaith ac yn llachar, ac mae'r wyneb blodau yn lliwgar.

2. Tsieni asgwrn gradd uchel: Wedi'i gynhyrchu yn y DU, mae wedi bod yn borslen arbennig i deulu brenhinol Prydain a phendefigion ers amser maith.Ar hyn o bryd dyma'r unig borslen gradd uchel a gydnabyddir yn y byd.Mae ganddo werth deuols o ddefnydd a chelfyddyd.Mae'n symbol o bŵer a statws.Brenin Porslen.

3. Cynhyrchion iechyd llestri asgwrn: defnyddir siarcol esgyrn o anifeiliaid yn bennaf i wneud llestri asgwrn, ac ni fydd llestri asgwrn yn cynnwys gormod o blwm a chadmiwm fel cynhyrchion porslen eraill.

4. Technoleg llestri asgwrn cain: tanio eilaidd, technoleg gymhleth, a gynhyrchwyd yn unig yn y DU, Tsieina, Japan, yr Almaen, Rwsia, a Gwlad Thai.

Manteision mwg tsieni asgwrn: cain a hardd

Mantais mwyaf amlwg a phoblogaidd tsieni asgwrn yw ei fod yn goeth a hardd.Mae gan lestri asgwrn yr enw o fod mor denau â phapur, gwyn â jâd, swnio fel clychau, a llachar fel drych.Dyma'r ganmoliaeth fwyaf perffaith i tsieni asgwrn.

Mae harddwch y cwpan tsieni asgwrn yn gwneud i bobl syrthio mewn cariad â hi ar yr olwg gyntaf.Mae'r lliw cynnes a tebyg i jâd, yr arwyneb porslen llachar tebyg i ddrych, a'r llun tsieni asgwrn wedi'i grilio ar yr wyneb porslen i gyd yn fywiog.Teimlaf y bydd llawer o ffrindiau sydd wedi defnyddio ein cynhyrchion tsieni asgwrn yn cael eu canmol trwy ymweld â ffrindiau oherwydd y tsieni asgwrn cainllestri cinio, set coffi, set te, ac ati gartref;nid yn unig y mae harddwch tsieni asgwrn yn cael ei adlewyrchu yn yr edrychiad, ond hefyd yn ei du mewn..Mae Bone China yn gynnyrch carbon isel iach ac ecogyfeillgar nad yw'n cynnwys elfennau fel metelau trwm sy'n niweidiol i'r corff.Dyma'r bywyd iachaf i ni yn gallu defnyddio'n hyderus a dyma'r dewis cyntaf ar gyfer bywyd cartref.Cynnyrch angenrheidiol ar gyfer bywyd cartref.Mae dewis llestri asgwrn yn cyfateb i ddewis iechyd.amgylchedd byw.

1


Amser postio: Rhagfyr-01-2022

Cylchlythyr

Dilynwch ni

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5