Safonau Arolygu Safonol Serameg Tangshan Win-Win ar gyfer Platiau Ceramig, Powlenni, Cwpanau a Soseri Cerameg Defnydd Dyddiol

Plât

1. Arwyneb gweladwy: dim mwy na 2 slag, dim mwy na 2 wydredd ar goll, dim mwy na 2 wydredd crog, dim mwy na 2 smotiau du (gall pob man du't yn fwy na 1mm).Ac ni all pob sefyllfa fodoli mwy na 3 ar yr un pryd.

2. Arwyneb nad yw'n amlwg: dim mwy na 3 slag, dim mwy na 3 gwydredd ar goll, dim mwy na 3 gwydredd crog, dim mwy na 3 smotyn du (gall pob man du't yn fwy na 1mm).Ac ni all pob sefyllfa fodoli mwy na 4 ar yr un pryd.

3. Rhowch y plât yn fflat ar yr wyneb gwastad a gwiriwch a yw'n cael ei ddadffurfio.Y safon yw: cymerwch ddarn arian un yuan a'i lithro ar hyd ymyl y plât.Os gall y darn arian fynd trwy'r bwlch rhwng y plât a'r wyneb gwastad yn hawdd, mae'n gynnyrch is-safonol.Cymerwch ddau ddarn arian un yuan a'u llithro ar hyd ymyl y plât.Os gall y darn arian fynd trwy'r bwlch rhwng y plât a'r wyneb gwastad yn hawdd, mae'n gynnyrch is-safonol.

Nodyn: Rhaid cynnal yr uchod ar wyneb gwastad a rhaid i'r darn arian un-yuan fod yn seiliedig ar RMB un yuan!

4. Ar waelod y plât, rhowch sylw i'r sefyllfa sgleinio.Rhowch eich dwylo arno heb deimlad padlo amlwg.Dylai'r un cymwys fod yn llyfn.

5. Dylai gwaelod y malu fod yn unffurf, ac ni ddylai fod unrhyw olion o iselder, fel arall mae'n gynnyrch is-safonol.

6. Wrth wirio'r gwaelod, nodwch na ddylai fod unrhyw waelod du, mae ychydig yn iawn, ond os yw'r gwaelod du yn fwy na 1/4 o gyfanswm yr arwynebedd, mae'n gynnyrch is-safonol.

7. Dylid lleoli lleoliad y tanysgrifiad yn y rhan fwyaf canolog o'r gwaelod.Os oes unrhyw wyriad mawr neu ffrwydrad mawr, mae'n gynnyrch is-safonol.(Ni all diamedr yr ystod ffrwydrad fod yn fwy na 2.5mm (gan gynnwys 2.5mm)

8. Ni ddylai'r pecynnu fod yn rhydd, a dylai fodloni'r gofynion pecynnu allforio, sy'n gyfleus ar gyfer cludo a thrin.

9. Dylai'r cynnyrch gael ymddangosiad glân.Os yw'n rhy fudr, rhowch wybod i'r ffatri i'w wella mewn pryd, fel arall bydd yn cael ei ddychwelyd.

10. Sylwch fod yn rhaid i siâp pob pryd fod yr un fath â chais y cwsmer, ac ni ddylai fod unrhyw gamgymeriadau.

11. Ni all y maint fod yn fwy na 3% o'r gwreiddiol;ni all y maint fod yn fwy na 2.5% o'r gwreiddiol

1


Amser postio: Rhag-02-2022

Cylchlythyr

Dilynwch ni

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5