Deunyddiau crefft ar gyfer cwpanau dŵr ceramig

Deunyddiau cerameg cyffredin yw clai, alwmina, kaolin, ac ati. Yn gyffredinol mae gan ddeunyddiau ceramig galedwch uchel, ond plastigrwydd gwael.Yn ogystal â chael ei ddefnyddio ynllestri cinio ac addurno, mae cerameg hefyd yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad gwyddoniaeth a thechnoleg.Ceir deunyddiau crai ceramig o swm mawr gwreiddiol y ddaear o glai adnoddau ar ôl diffodd.Mae priodweddau clai yn anodd, gellir ei blastigoli pan fydd yn agored i ddŵr ar dymheredd yr ystafell, gellir ei gerfio pan fydd ychydig yn sych, a gall fod yn ddaear pan fydd yn hollol sych;pan gaiff ei danio i 700 gradd, gellir ei droi'n grochenwaith a gall ddal dŵr;pan gaiff ei danio i 1230 gradd, mae'n dod yn borslen, sydd bron yn gyfan gwbl nad yw'n amsugnol ac yn gwrthsefyll tymheredd uchel a thymheredd uchel.cyrydu.Mae gan hyblygrwydd ei ddefnydd amrywiaeth o gymwysiadau creadigol mewn technoleg ddiwylliannol heddiw.Dyfeisiwyd crochenwaith.Mae deunyddiau ceramig yn bennaf yn ocsidau, nitridau, borides a charbidau.

Deunydd crochenwaith: O'i gymharu â phorslen, mae gwead crochenwaith yn gymharol llac ac mae'r gronynnau'n fwy bras.Mae'r tymheredd tanio yn gyffredinol rhwng 900°C a 1500°C. Un o fy hoff ddeunyddiau modelu.Mae yna lawer o fathau o grochenwaith, y rhai cyffredin yw crochenwaith du, crochenwaith gwyn, crochenwaith coch, crochenwaith llwyd a chrochenwaith melyn, ac ati Mae crochenwaith coch, crochenwaith llwyd a chrochenwaith du wedi'u gwneud o glai gyda chynnwys haearn uwch, ac mae clai haearn yn goch. mewn awyrgylch ocsideiddiol., llwyd neu ddu yn lleihau awyrgylch.

Deunydd porslen: O'i gymharu â chrochenwaith, mae gwead porslen yn galed, yn drwchus, wedi'i wahardd yn llym, yn gwrthsefyll tymheredd uchel, yn gyfoethog mewn lliw gwydredd, ac ati Mae'r tymheredd tanio yn gyffredinol tua 1300.Yn denau fel papur”, mae porslen yn aml yn teimlo'n fonheddig a hyfryd, sy'n union groes i symlrwydd crochenwaith.Felly, pan fydd llawer o artistiaid yn creu gweithiau celf ceramig, byddant yn canolbwyntio ar dynnu sylw at y mwynhad synhwyraidd hollol wahanol a ddaw yn sgil gwead crochenwaith neu borslen.Felly, mae angen dadansoddi a chymharu nodweddion dau ddeunydd gwahanol cyn creu.

1


Amser postio: Tachwedd-11-2022

Cylchlythyr

Dilynwch ni

  • a1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 5